Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

AMOUR FOU. Чокнутая любовь в 69-и строфах

Grāmata pievienota: 03.11.10
 
Izdevējs:
Dienas Grāmata
Iesējums:
mīkstie vāki ar atlokiem
Autors:
Nora Ikstena
Lapaspušu skaits:
184
Platums:
140
Augstums:
210
Cena:
2.94 Eur
Izdošanas gads:
2010

Izdevniecības Dienas Grāmata tulkojumā krievu valodā izdotais Noras Ikstenas romāns Amour Fou. Чокнутая любовь в 69-и строфах ir nozīmīgs notikums.
Pirmkārt, tas ir patiešām spožs latviešu jaunākās daiļliteratūras tulkojums krievu valodā. Tulkotāja Ludmila Nukņeviča Noras Ikstenas valodiski un jutekliski fascinējošajā aplamās mīlas pasaulē jūtas kā savās mājās. Un, otrkārt, krievu valodā lasošais interesents saņem izsmeļošu un iedvesmojošu meistarīgi uzrakstītu tulkotājas pēcvārdu, kāds latviešu literatūras kritikā ir reti sastopams.

Nora Ikstena ir viena no interesantākajām un visvairāk lasītajām latviešu mūsdienu rakstniecēm. Viņas literārais temperaments ir radījis darbu, kurā vienlīdz spēcīgās pozīcijās sadzīvo gan lirisms, gan filozofiskums, gan neslēpts provokatoriskums, sagraujot mītu par latviešiem it kā izsenis piemītošo “baltisko atturīgumu”, kas liek dzīvot saskaņā ar mierīgu ļaužu un lauku cilvēku dzīves uztveri, kuru ierobežo sen nostiprinājušies priekšstati, vērtējumi, ieražas un tradīcijas.

Ludmila Nukņeviča izglītojusies Maskavā, Valsts kinematogrāfijas institūta scenāristos. Savulaik strādājusi Rīgas kinostudijā, pēc tam – dažādos Latvijas preses izdevumos. Viņa nav bijusi cieši iesaistīta Latvijas literārajā dzīvē, un tas ļāvis attālināti un vienlaikus ieinteresēti paskatīties gan uz Noras Ikstenas rakstīto, gan tradicionālo latvisko dzīvesveidu, kas atbalsojas mūsdienu ļaužu rīcībā un uzskatos.

Pоман Норы Икстены Amour Fou. Чокнутая любовь в 69-и строфах на русском языке, выпущенный издательством Dienas Grāmata, является знаменательным событием.

Во-первых, это яркий перевод на русский язык новейшей латышской литературы. Переводчик Людмила Нукневич в лингвистически и чувственно пленительном мире чокнутой любвиНоры Икстены чувствует себя как дома. Во-вторых, русскоязычный читатель получает мастерски написанное, исчерпывающее и вдохновенное послесловие переводчика, что редко встречается в современной литературной критике.

Нора Икстена является одной из самых интересных и самых читаемых современных латышских писательниц. Её литературный темперамент создал произведение, в котором лиризм, философские размышления и неутомимое желание провоцировать находятся в одинаково сильных позициях, тем самым разрушается миф о якобы свойственной латышам «балтийской сдержанности», которая велит жить в согласии со спокойным мировоззрением сельчан и которую стесняют давно воцарившиеся представления, обычаи и традиции.

Людмила Нукневич получила образование сценариста в Москве, в Государственном институте кинематографии. По его окончании работала на Рижской киностудии, затем – в различных печатных изданиях Латвии. Она не принимала активного участия в литературной жизни Латвии, и это позволило отдаленно и вместе с тем заинтересованно посмотреть на написанное Норой Икстеной и на традиционный латышский образ жизни, который резонирует с мировоззрением и действиями современников.

Jāņa Esīša vāku dizains

Līdzīgās grāmatas:
Miks Koljers
Valts Kalniņš
Zintis Sils
 
Gundega Repše
Aldis Bukšs
15 balsis
 
Arnolds Auziņš
Autoru grupa "Tekstūra"
Nora Ikstena