Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

VĒSTURES VĒSTURE

Grāmata pievienota: 13.07.10
 
Apakšvirsraksts:
Kristietības paradigmu izmeklēšana
Izdevējs:
Dienas Grāmata
Iesējums:
mīkstie vāki
Autors:
Nokss Andersons
Lapaspušu skaits:
280
Platums:
130
Augstums:
200
Cena:
1.33 Eur
Izdošanas gads:
2010

Pirmo reizi latviešu valodā tapis populārzinātnisks pārskats par mūsu kultūras pamatu ― kristīgo reliģiju, tās pārmaiņām un mutācijām vēstures gaitā. Autors, apbruņojies ar kriminālizmeklētāja pieeju ķeras klāt Jaunās derības tekstiem, apkopojot mūsdienu arheologu, literatūrzinātnieku un vēsturnieku pētījumu rezultātus. Soli pa solim mūsu acu priekšā noārdās un izgaist trīstūkstoš gadus krājušies māņticības un dogmu slāņi, atsedzot patieso ebreju amatnieka un sludinātāja Ješuas (jeb Jēzus) dzīvi un nāvi. Tas ir jauns, latviešu populārzinātniskajā literatūrā vēl nebijis skatījums, kurš ir brīvs no reliģiskas apmātības un konfesionāliem aizspriedumiem.

Rietumu kristīgās kultūras pirmsākumi — kristietības pretrunīgā vēsture:

  • balsojuma rezultātā galdnieka dēls tiek ievēlēts par “Dieva vienpiedzimušo Dēlu”
  • sešu bērnu māte Mirjama leģendā pārvēršas par “Jaunavu Mariju”
  • “svētā trīsvienība” un citi izdomājumi
  • tautas leģendas un banālas kļūdas tulkojumos kļūst par doktrīnas pamatiem
  • apokrifi, politika un pāvesti: ietekme uz ticīgo miljoniem līdz pat mūsdienām 

Jāņa Esīša vāku dizains

Līdzīgās grāmatas:
Māra Zālīte
Guna Roze
Filips Rufs
 
Iveta Harija meita
Andra Manfelde
Māris Bērziņš
 
Viktors Suvorovs
Lilija Berzinska
Juris Kronbergs