Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

Iznācis literatūras žurnāla Latvju Teksti trešais numurs

Literatūras žurnāla Latvju Teksti šā gada pirmajā numurā iespējams lasīt jaunākos latviešu un citu valstu autoru oriģināldarbus, intervijās iedziļināties rakstnieka domās un pārdomās, daudz ko jauna uzzināt žurnālā publicētajos tematiskajos rakstos, piekrist vai nepiekrist kritiķu viedoklim un uzzināt par iznākošajām jaunākajām grāmatām.

Literatūras žurnāla Latvju Teksti trešajā – pavasara – numurā var lasīt Noras Ikstenas romāna Vīrs zilajā lietusmētelītī fragmentu, kā arī Kārļa Vērdiņa sarunu ar rakstnieci.
Pagājušā gada decembra Prozas lasījumos galveno balvu ieguva Sergejs Moreino ar stāstu Šķirsts, tas tagad publicēts žurnālā Mairas Asares tulkojumā.
Latviešu dzeju šoreiz pārstāv divas dzejnieces – Inga Gaile un Ingmāra Balode. Gregorija Korso dzejoļa Bumba atdzejotājs Jānis Elsbergs ievadā raksta, ka šis dzejolis „.. laika gaitā ir pelnīti guvis hrestomātisku statusu kā otrs pazīstamākais bītu paaudzes dzejnieku opuss pēc Ginsberga Kauciena”. Tagad ar šo darbu varat iepazīties Latvju Tekstos.
2010. gadā Jāņa Rozes apgādā iznāca savdabīgā zviedru rakstnieka Ulfa Eriksona romāns Stikla cilvēki. Šajā žurnāla numurā varat lasīt tulkotāja Jura Kronberga sarunu ar zviedru rakstnieku.
„Lasīšana sapņus pārvērta dzīvē un dzīvi – sapņos un mazajam cilvēciņam, kas es toreiz biju, pavēra vārtus uz literatūras pasauli,” – saka spāņu rakstnieks Mario Vargass Ljosa, kura runu, saņemot Nobela prēmiju, tagad varat lasīt Edvīna Raupa tulkojumā.
Lai rastos kopskats par latviešu jaunākās literatūras tendencēm un attīstības virzieniem, svarīgi ir gada literāro žanru pārskati. Žurnālā publicēts Kārļa Vērdiņa raksts Latviešu dzeja 2010. gadā un Jāņa Ozoliņa Piezīmes par 2010. gada prozu.
Kā jau ierasts, Latvju Tekstos var lasīt daudz recenziju un anotāciju par izdotajām grāmatām. Šajā numurā publicētas sešpadsmit recenzijas, starp tām par O. Zebra, O. Ozola, J. Zvirgzdiņa, A. Ogriņa, V. Freimanes, A. Pjatigorska u.c. autoru grāmatām.

Žurnālu Latvju Teksti var iegādāties lielākajās grāmatnīcās un preses kioskos (cena Ls 1,50), kā arī abonēt Latvijas Pastā (www.pasts.lv), Abonēšanas centrā Diena (www.acd.lv) un Latvijas Literatūras centra mājaslapā (www.literature.lv).
2011. gadā paredzēti četri žurnāla numuri.