Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

Jaunas e-grāmatas

Četras no mūsu populārākajām grāmatām nu pieejamas e-grāmatas versijā:

1. Inga Ābele "Klūgu mūks"

https://las.am/lv/e-content/klugu-muks

2. Osvalds Zebris "Gaiļu kalna ēnā"

https://las.am/lv/e-content/gailu-kalna-ena

3. Pauls Bankovskis "18"

https://las.am/lv/e-content/18

4. Māris Bērziņš "Svina garša"

https://las.am/lv/e-content/svina-garsa