Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

Viļņā notiks latviešu dzejas lasījumi


Viļņas grāmatu gadatirgū ceturtdien, 17. februārī, notiks latviešu dzejas lasījumi un iepazīstināšana ar topošo latviešu dzejas antoloģiju lietuviešu valodā, ko sastāda un atdzejo dzejniece un atdzejotāja Ērika Druņģīte.

Lasījumā piedalīsies dzejnieces Inga Gaile, Anna Auziņa, Ērika Druņģīte, Lietuviešu literatūras un folkloras institūta izdevniecības pārstāvji un Latvijas Literatūras centra direktors Jānis Oga.
Minēto latviešu autoru dzejoļus paredzēts iekļaut mūsdienu latviešu dzejas antoloģijā lietuviešu valodā. Izdevumā tiks publicēti ap 20 latviešu dzejnieku – Liānas Langas, Jāņa Elsberga, Ulda Bērziņa, Ingas Gailes, Agitas Dragunas, Māra Salēja u. c. – darbu, tā sniedzot plašu ieskatu latviešu mūsdienu dzejā.
2009. gadā Ērikas Druņģītes atdzejojumā Lietuvā nāca klajā bilingvāla Liānas Langas dzejas izlase Vienišieji/Bezpiederīgie.

Lietuviešu valodā pēdējos gados izdotas Ingas Ābeles, Noras Ikstenas, Laimas Muktupāvelas, Jura Kronberga un citu autoru grāmatas.