Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

A

ĀBELE INGA

Prozaiķe, dramaturģe, dzejniece.

Inga Ābele saņēmusi:

 • 2018. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu DUNA
 • 2017. gadā Autortiesību bezgalības balvu par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2017. gadā Egona Līva piemiņas balvas Krasta ļaudis ietvaros projekta Piejūras pilsētu literārā akadēmija specbalvu par romānu DUNA
 • 2017. gadā Sabiedrisko mediju balvu Kilograms kultūras par romānu DUNA
 • 2015. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2014. gadā Dienas gada balvu kultūrā par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2014. gadā Latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2014. gadā Dzintara Soduma balvu par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2014. gadā Sabiedrisko mediju balvu Kilograms kultūras par romānu KLŪGU MŪKS
 • 2009. gadā Baltijas Asamblejas balvu par romānu PAISUMS
 • 2008. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu PAISUMS
 • 2008. gadā Prozas lasījumu galveno balvu par stāstu KAMENES UN SKUDRAS

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākušas šādas Ingas Ābeles grāmatas:

ĀBOLIŅA DAIRA

Filmu kritiķe.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Dairas Āboliņas grāmata:

AKMENTIŅŠ ANDRIS

Dzejnieks un rakstnieks. 

Andris Akmentiņš saņēmis:

 • 2019. gadā AKKA/LAA Autoru balvu par romānu SKOLOTĀJI
 • 2019. gadā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija kategorijā Vecāku žūrija: 2. vietu par romānu SKOLOTĀJI
 • 2019. gadā Dzintara Soduma balvu par romānu SKOLOTĀJI
 • 2018. gadā Egona Līva piemiņas balvas Krasta ļaudis ietvaros projekta Piejūras pilsētu literārā akadēmija specbalvu par romānu SKOLOTĀJI

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākušas šādas Andra Akmentiņa grāmatas:

ALEKS ALDIS

Mākslinieks.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Alda Aleka noformēta grāmata:

ANDERSONE MAIJA

 Tulkotāja.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākušas šādas Maijas Andersones tulkotas grāmatas:

ANKRAVA SIGMA

Tulkotāja, zinātniece.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Sigmas Ankravas grāmata:

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Sigmas Ankravas tulkota grāmata:

ASARE MAIRA

Rakstniece un tulkotāja.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Mairas Asares tulkota grāmata:

ASPAZIJA

Dzejniece, dramaturģe, prozaiķe, tulkotāja.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Aspazijas grāmata:

 

ATĀLS VALDIS

Dzejnieks, mūziķis un rakstnieks.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākušas šādas Valda Atāla grāmatas:

AUZIŅA ANNA

Dzejniece, literatūrzinātniece, redaktore.

Redaktore grāmatai:

 

Atlasīt autorus pēc uzvārda