Brīnišķīgā satura portāls dgramata.lv

Meklet

A

Ābele Inga

Prozaiķe, dramaturģe, dzejniece.

Inga Ābele saņēmusi:

 • 2002. gadā Autortiesību bezgalības balvu par lugu Tumšie brieži
 • 2003. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par dramaturģijas krājumu Lugas
 • 2004. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par stāstu krājumu Sniega laika piezīmes
 • 2008. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu Paisums
 • 2009. gadā Baltijas Asamblejas balvu par romānu Paisums
 • 2013. gadā Autortiesību bezgalības balvu par lugu Jasmīns
 • 2014. gadā Sabiedrisko mediju balvu Kilograms kultūras par romānu Klūgu mūks
 • 2014. gadā Latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks par romānu Klūgu mūks
 • 2014. gadā Dzintara Soduma balvu par romānu Klūgu mūks
 • 2014. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu Klūgu mūks
 • 2017. gadā Autortiesību bezgalības balvu par romānu Klūgu mūks
 • 2017. gadā Sabiedrisko mediju balvu Kilograms kultūras par romānu Duna
 • 2017. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par romānu Duna

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākušas šādas Māras Zālītes grāmatas:

Āboliņa Daira

Filmu kritiķe.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Dairas Āboliņas grāmata:

Akmentiņš Andris

Dzejnieks un rakstnieks.

Andris Akmentiņš saņēmis:

 • 1991. gadā  Klāva Elsberga prēmiju par dzejas publikācijām periodikā
 • 2018. gadā Egona Līva piemiņas balvas Krasta ļaudis ietvaros projekta Piejūras pilsētu literārā akadēmija specbalvu par grāmatu Skolotāji
 • 2019. gadā Autoru balvu par romānu Skolotāji
 • 2019. gadā Dzintara Soduma balvu par romānu Skolotāji

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Andra Akmentiņa grāmata:

Ankrava Sigma
Rakstniece.

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Sigmas Ankravas grāmata:

 

Atāls Valdis

Dzejnieks, mūziķis un rakstnieks. 

Izdevniecībā Dienas Grāmata iznākusi šāda Valda Atāla grāmata:

Atlasīt autorus pēc uzvārda